REFERANSLARIMIZ
Üyelik Girişi
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar27.085027.1935
Euro28.828128.9436
Takvim
Videolar
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam19
Toplam Ziyaret86077

Kapasite Raporu

KAPASİTE RAPORU

İmalat, ticaret, inşaat ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara ait bilgilerle, makine ve tesisat, yıllık üretim kapasitesi, kapasite hesabı, yıllık tüketim kapasitesi gibi bilgileri gösteren ve Konfederasyonumuzun onayından itibaren üç yıl geçerliliği olan bir belgedir.

Kapasite Raporunun Düzenlenme Esasları;
Kapasite Raporlarının düzenlenmesi ve onaylanması esnasında, 5362 sayılı Kanun'un 13. maddesi ile 39. maddesinin "l" bendine dayanılarak hazırlanan Kapasite Raporu Yönetmeliği esasları çerçevesinde hareket edilmektedir.
Kapasite raporu, esnaf ve sanatkarların kayıtlı bulundukları esnaf ve sanatkarlar odaları tarafından tanzim edilir. Bu iş için görevlendirilecek Kapasite Tespit ve İnceleme Kurulu, üretim konusu ile ilgili mühendis veya teknik elemanlar, oda genel sekreteri, oda başkanı veya görevlendireceği oda yönetim kurulu üyesinden teşkil eder.


Yazılı talebe istinaden, esnaf ve sanatkarlar odası başkanlığı tarafından tanzim edilen kapasite raporu, ilgili oda başkanı, genel sekreteri ve mühendis tarafından onaylandıktan sonra, tanzim tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde onaylanmak üzere bağlı bulunduğu birliğe gönderilir.
Kapasite raporu ilgili odanın bağlı bulunduğu birlik tarafından , birlik başkanının ve genel sekreterinin kontrolü ve onayından sonra, onaylanmak üzere Konfederasyonumuza gönderilir.
Konfederasyonumuzca , onaylanan kapasite raporlarının dört adeti birlik , oda ve ilgilisinde kalmak üzere ilgili birliğe gönderilir. Bir adeti de Konfederasyonumuzda muhafaza edilir.

Kapasite Raporu Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;
• Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu alt teşkilatınca düzenlenen kapasite raporlarında; işletmelerdeki işçi sayısının muharrik kuvvet kullananlarda dört ve altında kullanmayanlarda dokuz ve altında olması hususu dikkate alınır.
• Kapasite raporları Konfederasyonca hazırlanan standart örneğine uygun ve en az beş nüsha olarak eksiksiz ve doğru bilgilerle tanzim edilmelidir. Fotokopisi alınarak çoğaltılmış, küçültülerek , büyültülerek veya standart örneği dışında bir örnekle düzenlenmiş, üzerinde silinti kazıntı yapılmış kapasite raporları onaylanmaz.
• Kapasite raporunda yazılı bilgilerden herhangi birinin değişikliğe uğraması veya düzeltme yapılması halinde odaya yazılı başvuruda bulunulması gerekir. Oda, yapılan değişiklikleri ilgili birlik ve Konfederasyona bildirir.
• Kapasite raporlarının onaylanmak üzere şahıslar aracılığıyla elden getirilmesi halinde,bu sahsın raporu almaya yetkili olduğuna dair Birlik yazısı Konfederasyona ibraz edilir. Yetki belgesi olmayan şahıslara kapasite raporu teslim edilmez ve ilgili birliğe posta ile gönderilir.

• Posta ile yapılacak işlemlerde Konfederasyonumuzca alınacak tasdik ücreti ilgili Birlik tarafından T. Halk Bankası Bakanlıklar Şubesi nezdindeki 16000018 nolu hesaba yatırılır ve dekont onaylanacak kapasite raporu ile birlikte Konfederasyona gönderilir. Elden yapılacak işlemlerde ise kapasite raporlarının tasdik ücreti TESK Muhasebe Müdürlüğüne ödenir.

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler :
Kapasite Raporu;
• Sanayi Sicili Belgesi Alınmasında,
• İhracat İşlemlerinde,
• Gıda sicili işlemlerinde,
• İhalelere Katılmada,
• Kamu Tahsislerinden Yararlanmada,
• Çalışma İzni Başvurularında,
vb.işlerde gerekli belgedir.
Konfederasyonumuzca onaylanan Kapasite Raporlarının gelişimi grafik şeklinde aşağıda belirtilmiştir.

KAPASİTE RAPORU İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
Kapasite Raporlarının İncelenmesi ve Onaylanması
5174 sayılı Yasanın verdiği yetki, Muamelat Yönetmeliği ve yürürlükteki yöntem ve kriterlere göre odalarımızca düzenlenmekte olan kapasite raporları Birliğimizce incelenerek onaylanmaktadır.
Bu faaliyet döneminde odalarca düzenlenerek onaylanmak üzere Birliğimize gönderilen kapasite raporu sayısı bir önceki yıla nazaran % 34 artarak 23.807 ‘ye yükselmiştir.
Birliğimize gönderilen 23.807 adet kapasite raporunun yaklaşık % 95’si (22.700 adedi) uygun bulunarak veya düzeltilerek onaylanmış, yaklaşık % 5’i ise kriterlere uygun olarak yeniden düzenlenmelerini sağlamak üzere onaylanmadan, gerekçeli yazılarla iade edilmiştir.
Kapasite Raporları; yatırım teşvik belgesi, dahilde işleme izin belgesi, sanayi sicil ve gıda sicil belgeleri müracaatlarında, muhtelif ithalat ve ihracat işlemlerinde, resmi ve özel ihalelerde, yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde, yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda, ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde, kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olan, ayrıca ülkemizin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmak amacıyla düzenlenen ve firmaların kimlik belgesi niteliğinde olan bir belge olup, 1995 yılında Birliğimize odalardan gönderilen kapasite raporu sayısı 7.559 iken, 2000 yılında bu sayı 12.782’ye, 2004 yılında ise rekor düzeye erişerek 23.807’ye ulaşmıştır.
Odalar tarafından düzenlenerek gönderilen kapasite raporlarından yaklaşık % 30’unda tespit edilen bilgi eksiklikleri ve hesap hataları düzeltilerek onaylanmıştır.

KAPASİTE RAPORLARINI DÜZENLEME ESASLARI

Kapasite Raporu; sınai üretim, sınai hizmet ve inşaat sektörü ile maden işletmeciliğinde faaliyet gösteren tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren üç yıl geçerli olan bir belgedir.

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim gücünü tesbit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak, sanayi sicil belgesi almak, teşvik, kota, tahsis, ihaleler ile bazı belgelerin alınması, gıda siciline kaydolunması, ithalat ve ihracatla ilgili işlemlerde kullanılmak gibi amaçlarla düzenlenirler.


KAPASİTE RAPORU TANZİMİNİ ZORUNLU KILAN MEVZUAT

- 6948 SAYILI Sanayi Sicil Kanunu 5590 sayılı TOBB Kanunu
- 28/5/1975 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7/9914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
- TOBB Muamelat Yönetmeliği (Madde 58)
- İthalat ve ihracat yönetmelikleri
- 560 Sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair KHK ve Yönetmelikleri
- Teşviklerle ilgili tebliğler


KAPASİTE RAPORU DÜZENLENECEK SEKTÖRLER
GIDA, İÇKİ ve TÜTÜN SANAYİ
1. 3111 Mezbaha Ürünleri, Et Mamulleri, Deriler Yan Ürünler
1. Sucuk, salam ve sosis imalathaneleri
2. Bağırsak işleme tesisleri
2. 3112 Süt ve Süt Ürünleri
1. Pastörize süt-Kısa ömürlü süt
2. Sterilize süt-Uzun ömürlü süt
3. Krema
4. Tereyağı
5. Yoğurt
6. Ayran
7. Peynir
8. Süt tozu
9. Peynir suyu tozu
10. Rekombine süt-Süt tozu sütü
11. Dondurma
3. 3113 Sebze ve Meyve İşleme Sanayi
1. Sebze ve meyve konserve fabrikaları
2. Turşu ve salamura imalathaneleri
3. Marmelât ve reçel imalathaneleri
4. Salça Fabrikaları
5. Yemek Fabrikaları ve Toplu Yemek Mutfakları
4. 3114 Su Ürünleri İşleme Sanayi
1. Balık Konserve Fabrikaları
2. Tuzlu Balık İmalathaneleri
3. Ançuez İmalathaneleri
5. 3115 Bitkisel ve Hayvansal Yağlar
1. Bitkisel ham yağ fabrikaları
2. Ayçiçeği yağı
3. Ham Pamuk yağı
4. Soya yağı
5. Zeytinyağı
6. Bitkisel ham yağın kimyasal ve fiziksel rafinasyonu
7. Sopstokdan sabun ve yağ asidi imalatı
8. Hidrojene yağ ve margarin tesisleri
9. Prina fabrikaları
10. Tahin imalathaneleri
6. 3116 Un ve Unlu Ürünler
1. Un Fabrikaları
2. Çeltik Fabrikaları
7. 3117 İşlenmiş Unlu Ürünler
1. Makarna ve Şehriye Fabrikaları
2. Bisküvi fabrikaları
3. Ekmek Fabrikaları
8. 3119 Şekerleme, Kakao, Çikolata
1. Şekerleme
2. Lokum
3. Çiklet
4. Helva
5. Çikolata Fabrikaları
9. 3121 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Gıda Maddeleri
1. Tuz Öğütme Tesisleri
2. Baharat İşleme
3. Kurukahve İmalathaneleri
10. 3122 Hayvan Yemleri
1. Karma Yem Fabrikaları
11. 3132 Şarap Fabrikaları
1. Şarap Fabrikaları
12. 3134 Alkolsüz İçkiler, Gazlandırılmış Meyva Suları, Kolalar,Doğal Kaynak (Memba) Suları, Maden Suları
1. Alkolsüz Gazlı İçecekler, Kolalar
2. Doğal Kaynak (Memba) Suları
3. Maden Suyu